Φωτογραφίες

Εμφάνιση ως παρουσίαση

10

Picture 2 of 37

Μολύβδινοι σφενδονόλιθοι από την πόλη της Φαλάσαρνας με τις επιγραφές ΠΑΡΑ ΦΑΛΑΣΑΡΝΙΩΝ. Δηλώνεται με ένα ακόμα αρχαιολογικό δεδομένο πως το νησί των Αντικυθήρων ήταν επικράτεια της Κρητικής πόλης Φαλάσαρνας.

Comments are closed.